เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตชุมชนวัดนักบุญเปโตร

พิมพ์

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร และผู้แทนบุคลากรได้ออกไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณครู และบุคลากรของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตชุมชนวัดนักบุญเปโตรและนครชัยศรี โดยได้มอบถุงยังชีพ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมให้กับคุณครูและบุคลากรในโอกาสนี้ด้วย