ต้นไม้ประจำโรงเรียน

พิมพ์

สีประจำโรงเรียน

เหลือง แดง

หมายถึง : สีของผ้าคลุมและเสื้อของท่านนักบุญเปโตร

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นมะกอกน้ำ


หมายถึง  :  ความอุดมสมบูรณ์ ความอดทน