สัญลักษณ์โรงเรียน

พิมพ์

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน


นักบุญเปโตร

 

 

ตราสัญลักษณ์


รูปนักบุญเปโตร ถือกุญแจ และพระคัมภีร์
พื้นวงกลมล้อมรอบด้วยใบมะกอกด้านบนเป็นรูปพระจิต
วงกลมนอกด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนนักบุญเปโตร
วงกลมนอกด้านล่างเป็น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

อักษรย่อ


น.บ.