นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
152 23.9%
คณิตศาสตร์
142 22.4%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
73 11.5%
วิทยาศาสตร์
72 11.3%
สุขศึกษา พลศึกษา
63 9.9%
ภาษาไทย
61 9.6%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
49 7.7%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 3.6%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 635
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 เวลา 18:31 น.