ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
169 24.5%
คณิตศาสตร์
151 21.9%
วิทยาศาสตร์
77 11.1%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
76 11%
สุขศึกษา พลศึกษา
72 10.4%
ภาษาไทย
67 9.7%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
52 7.5%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 3.9%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 691
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 23:27 น.