ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
188 25.1%
คณิตศาสตร์
164 21.9%
วิทยาศาสตร์
84 11.2%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
80 10.7%
สุขศึกษา พลศึกษา
78 10.4%
ภาษาไทย
68 9.1%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
56 7.5%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 4%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 748
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 เวลา 23:41 น.