ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
172 24.3%
คณิตศาสตร์
153 21.6%
วิทยาศาสตร์
81 11.5%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
77 10.9%
สุขศึกษา พลศึกษา
74 10.5%
ภาษาไทย
68 9.6%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
53 7.5%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 4.1%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 707
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 เวลา 10:43 น.