ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
162 24.1%
คณิตศาสตร์
146 21.8%
วิทยาศาสตร์
76 11.3%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
76 11.3%
สุขศึกษา พลศึกษา
68 10.1%
ภาษาไทย
66 9.8%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
52 7.7%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 3.7%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 671
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 18:57 น.