ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
156 23.8%
คณิตศาสตร์
143 21.8%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
75 11.4%
วิทยาศาสตร์
74 11.3%
สุขศึกษา พลศึกษา
66 10.1%
ภาษาไทย
65 9.9%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
52 7.9%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 3.8%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 656
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 เวลา 00:06 น.