ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
178 24.7%
คณิตศาสตร์
155 21.5%
วิทยาศาสตร์
82 11.4%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
78 10.8%
สุขศึกษา พลศึกษา
77 10.7%
ภาษาไทย
68 9.4%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
55 7.6%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 4%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 722
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019 เวลา 19:13 น.