ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
201 25.5%
คณิตศาสตร์
171 21.7%
วิทยาศาสตร์
88 11.2%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
86 10.9%
สุขศึกษา พลศึกษา
79 10%
ภาษาไทย
72 9.1%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
61 7.7%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 3.8%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 788
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2020 เวลา 17:36 น.