ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
186 25%
คณิตศาสตร์
163 21.9%
วิทยาศาสตร์
84 11.3%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
79 10.6%
สุขศึกษา พลศึกษา
78 10.5%
ภาษาไทย
68 9.2%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
56 7.5%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 3.9%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 743
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2019 เวลา 22:29 น.