ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?

นักเรียนชอบวิชาใดมากที่สุด ?
ภาษาต่างประเทศ
191 25.1%
คณิตศาสตร์
167 21.9%
วิทยาศาสตร์
85 11.2%
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
83 10.9%
สุขศึกษา พลศึกษา
78 10.2%
ภาษาไทย
69 9.1%
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
59 7.7%
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 3.9%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 762
ลงคะแนนครั้งแรก: วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:40 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 เวลา 21:14 น.