ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

กิจกรรมทำความสะอาดถนนเส้นโรมันเส้นหลักจากปากซอยถึงวัด

พิมพ์
PDF

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย และเป็นพิเศษที่ได้เสด็จมาที่วัดนักบุญเปโตร ทางวัดจึงได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยจัดกิจกรรม ทำความสะอาดถนนเส้นโรมันเส้นหลักจากปากซอยถึงวัดซึ่งเป็นเส้นทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาที่วัดนักบุญเปโตร และรณรงค์ให้ทุกบ้านในชุมชนทำความสะอาดบ้านของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อพระสมณสาส์นเลาดาโตซี (Laudato Si) ของพระองค์ที่เชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับทางวัดพร้อมกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ด้วย


 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บาทหลวง อนุศักดิ์ กิจบำรุง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา