ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียนนักบุญเปโตร

พิมพ์
PDF

 

 

เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อ โรงเรียนนักบุญเปโตร

เบอร์โรงเรียนนักบุญเปโตร : 0-3429-2144-5

เบอร์โรงเรียนนักบุญเปโตร(เพิ่มเติม) : 080-5801730

เบอร์ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนนักบุญเปโตร : 085-1928547