ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...ด้านการส่งเสริมการออม

พิมพ์
PDF

พร้อมผู้รับผิดชอบงานธนาคารโรงเรียน เป็นผู้รับมอบโดยซิสเตอร์ ดร. สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งธนาคารออมสินได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงเรียนนักบุญเปโตรได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...ด้านการส่งเสริมการออม


ผู้อำนวยการโรงเรียน

บาทหลวง อนุศักดิ์ กิจบำรุง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา