ข่าวล่าสุดจากฝ่ายต่างๆ

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี

ผู้อำนวยการ

ที่อยู่:
โรงเรียนนักบุญเปโตร 20 หมู่ 3
ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
จ.นครปฐม
73110
ไทย
โทรศัพท์: 0-3429-2144-5
แฟกซ์: 0-3438-5887
http://www.peter.ac.th
E-Mail